การตรวจสอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน เครื่องกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม

เราสามารถตรวจสอบได้ว่าเครื่องที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม ที่ได้รับรองมาตรฐาน ได้ด้วยตนเอง https://mocheck.nbtc.go.th/

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2670 8888 Call Center 1200 ( โทรฟรี )