จานดาวเทียมยี่ห้ออะไรภาพคมชัดที่สุด ?..

ที่ผ่านมาเคยเห็นผู้ Post ถามว่าจะใช้จานดาวเทียมยี่ห้ออะไรที่ภาพคมชัดที่สุด ซึ่งจริงๆ แล้วความคมชัดของภาพโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจานดาวเทียม และหัวรับสัญญาณดาวเทียม (LNB) ซึ่ง LNB ส่วนประกอบของจานดาวเทียม (รวมเรียกว่าจานดาวเทียม) จานดาวเทียมมีหน้าที่รับสัญญาณและขยายสัญญาณ จากดาวเทียมเท่านั้น ไม่มีการถอดรหัสช่องสัญญาณ Conditional access systems (CAS) และแปลงสัญญาณภาพและเสียง แต่อย่างใด หากสัญญาณที่รับได้มีความแรงเพียงพอที่รับสัญญาณได้อย่างมีคุณภาพแล้วภาพที่ได้ก็จะมีความคมชัดคงที่ ซึ่งความคมชัดของภาพที่แสดงทางหน้าจอแสดงผล หรือเครื่องรับโทรทัศน์ นั้นขึ้นอยู่กับการบีบอัดสัญญาณวีดีโอ Compression จากผู้ผลิตรายการ และการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของโครงข่าย ในเรื่องของอัตราการส่งสัญญาณข้อมูล/วินาที (Bitrate/S) ส่วนกล่องรับสัญญาณดาวเทียมนั้นแบ่งเป็น ระบบ DVB-S (SD) และ DVB-S2 (HD) ซึ่งกล่องที่เป็นระบบ DVB-S2 (HD) นั้นก็จะสามารถรับช่องรายการที่เป็นความคมชัดสูง HD ได้ด้วย ซึ่งกล่องในระบบ DVB-S2 หรือหล่อง HD จะแสดงผลภาพได้ทั้งระบบปก SD และ ความคมชัดสูง HD จึงทำให้เห็นว่าบางช่องมีความคมชัดสูงกว่ากล่องระบบ DVB-S ซึ่งถ้าเลือกกล่องรับในปัจจุบันควรเลือกกล่อง DVB-S2 หรือกล่อง HD ดีกว่า กล่องแต่ละรุ่น/ยี่ห้อความคมชัดเหมือนๆ กันแต่ละแตกต่างในเรื่อง สีและแสงเล็กน้อย การแสดงผลจอภาพ SD/HD/4K

นอกจากนั้นก็จะมีสัญญาณรบกวนจากฝนตก RAIN FADE (ฝนตกสัญญาณจางหาย) ปรากฏการที่มีผลกระทบต่อดาวเทียม

  • จานดำ (จานตะแกรง) C-Band จะไม่ค่อยมีปัญหาในกรณีที่ฝนตก
  • จาน Ku-Band (ทานทึบ) จะเกิดปัญหากรณีฝนตก เมื่อสัญญาณผ่านเม็ดฝนจะทำให้ถูกดูดกลืน และเกิดการหักเห ทำให้คุณภาพในการรับสัญญาณต่ำเกิดปัญหาในการรับชม จนบางครั้งรับชมไม่ได้

ข้อแนะนำเรื่องความคมชัดจากบทความในต่างประเทศ

  • ความคมชัดปกติ Standard Definition (SD) ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบ MPEG-2 มีอัตราบิตเฉลี่ย 1.5 Mbit/Sec – 6 Mbit/Sec หากอยู่ในช่วง 1.5 or 2 Mbit/sec ก็จะทำให้ความคมชัดไม่ค่อยดี ซึ่งถ้าให้ดีแล้วควรอยู่ที่ประมาณ 3.5 – 4 Mbit/sec ช่อง HD 6 Mbit/Sec
  • ความคมชัดสูง High Definition (HD) ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบ MPEG-2 มีอัตราบิตเฉลี่ย 15 Mbit/Sec – 20 Mbit/Sec แต่ถ้าถูกบีบอัดอยู่ในรูปแบบ MPEG-4 (H.264) จะใช้ Bitrate ประมาณ 10 Mbit/Sec

ข้อมูลจาก : http://www.tele-audiovision.com/TELE-satellite-1107/eng/sdinhd.pdf

ทั้งนี้ทีวีดาวเทียมในประเทศไทยปัจจุบันบิตเรทต่ำกว่านี้ ประมาณ 1.xx – 2.xx Mbit/Sec ทำให้คุณภาพความคมชัดไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล DVB-T2 ที่นำสัญญาณไปให้บริการบนดาวเทียมนั้นบิตเรท SD 0.75 – 2.5 Mbit/Sec และ HD 2 – 7 Mbit/Sec ซึ่งเป็นข้อกำหนดของไทยที่ความคมชัดขึ้นดาวเทียมต้องไม่เกินความคมชัดภาคพื้นดิน

สุดท้ายนี้สรุปได้ว่าจานดาวเทียม ไม่มีผลความคมชัดของภาพ แต่กล่องรับสัญญาณระบบ DVB-S2 (หรือกล่อง HD) จะสามารถรับชมช่องรายการที่มีความคมชัดสูง HD ได้หลายช่อง ส่วนกล่องความคมชัดปกติ SD จะรับชมได้เฉพาะรายการที่ส่งมีในระบบ SD เท่านั้น (กล่อง HD ภาพคมชัดกว่า SD) ดังนั้นหากจะเปลี่ยนกล่องใหม่ให้เลือกกล่อง HD