ดาวเทียม C-Band (จานดำ) ถูก Solar Cell รบกวน

โคม Solar cell ที่มี Motion Detector พวกนำเข้าจากจีนรุ่นที่สร้างความถี่ประมาณ 3.x GHz ซึ่งเคยรบกวนการรับชมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม C-Band หรือจานดำ ปัจจุบันดาวเทียมได้ส่งสัญญาณ C-Band ขาลง Downlink ที่ความถี่ 3.7-4.2 GHz ก็ดีขึ้น…หากเจอช่างเจอความถี่นี้ส่วนหนึ่งอาจมาจากโคมพวกนี้ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.