ประดิษฐ์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Mbot จากค่าย Makeblock ใช้บอร์ด mCore ที่พัฒนาบน Arduino Uno ซึ่งบอร์ด mCore ได้รวมเอาเซ็นเซอร์ต่างๆ ไว้บนบอร์ด เช่น เซนเซอร์ตรวจจับแสง Light Sensor, หลอดไดโอดเปล่งแสง 3 สี (RGB LED) และ Buzzer หรือออดสร้างเสียง ซึ่งช่วยให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น สำหรับตัวหุ่น Mbot นั้นตัวถังเป็นอลูมิเนียมมีความแข็งแรงอยู่ในระดับหนึ่ง (ผู้เขียนแนะนำจากประสบการณ์ ไม่ได้ค่าโฆษณา) ซึ่ง Sensor และอุปกรณ์เสริมต่างๆ นั้นสามารถซื้อหาเพิ่มเติมได้จากผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายของ Makeblock

โปรแกรมที่ใช้พัฒนาหุ่น Mbot นั้น Mblock ได้จัดเตรียมเครื่องมือหรือโปรแกรมสำหรับการเขียน Code ควบคุมหุ่นยนต์ในการเขียนโปแกรมในรูปแบบลากวาง หรือโปรแกรม Blockly หรือที่รู้จักคุ้นเคยกันก็คือโปรแกรม Scratch การเขียนโปรแกรมเหมือนการเล่นต่อ Jigsaw เพียงแค่เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมหรือพอเข้าใจ Flow การทำงานของโปรแกรม เท่านั้นก็สามารถจับลากวางได้แล้วดูแล้วไม่ยากเลย น้องๆ ทุกคนสามารถทำได้โดยไม่ต้องจำเป็นต้องเขียนโปแรมแบบ Command Line เช่นพวกภาษา C, ภาษา python robot ซึ่งอาจมองว่ายากไปสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ แต่สำหรับน้องๆ ที่ต้องการพัฒนาไปเขียนแบบ Command Line ก็ได้ซึ่งสามารถพัฒนาบน IDE ของ Arduino ได้ สามารถ Download โปรแกรมได้ฟรีจาก https://www.mblock.cc/en-us/download มีทั้งสำหรับ PC,Mac, Linux นอกจากนั้นก็มีบน Android และ iOS แต่สำหรับการโปแกรมแกรมจริงๆ แนะนำให้ใช้บนคอมพิวเตอร์หรือ Laptop ไม่ว่าจะเป็น PC หรือ Mac ก็ได้

ข้อมูลเพิ่ม https://www.facebook.com/viorobot และเจ้าของผลิตภัณฑ์ https://www.makeblock.com/