ระบบเสียง (แบบที่ 2) ปรีโทน/EQ/Power Amp

ระบบเสียง (แบบที่ 2) การเชื่อมต่อเหมือนกับ (แบบที่ 1) แต่มีการเพิ่มอุปกรณ์เข้ามาอีก 1 ชิ้น คืออุปกรณ์ปรับแต่งเสียงตามความถี่เสียง EQ หรือ Equlizer ซึ่งแบบที่ 1 นั้นมีการปรับแต่งเสียงได้เฉพาะโทน ทุ้ม กลาง และแหลม เท่านั้น ความละเอียดความถี่เสียงไม่เท่ากับ EQ สำหรับ EQ นั้นสามารถปรับความถี่เสียงให้เหมาะสมกับสภาพห้อง และตู้ลำโพงแต่ละชนิด EQ สามารถปรับความถี่เสียงได้มาก เช่น 10 Hz – 50 KHz ซึ่งความละเอียดของการปรับ EQ นั้นขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อ/รุ่น ของ EQ และจำนวน Band ของ EQ ว่ากี่ Band เช่น 5, 10, 15 และ 32 Band ยิ่ง Band มากก็ปรับได้ละเอียดมากขึ้นเพราะ 1 Band ก็คือ 1 ช่วงความถี่ (เสียงทุ้มหรือ Bass (Low ความถี่ต่ำ) เสียงกลาง (Mid ความถี่กลาง) และเสียงแหลม (High ความถี่สูง)) การปรับ EQ นั้น ขึ้นอยู่กับความชอบหรือหูของแต่ละคน ซึ่งหูแต่ของละคนนั้นรับความถี่เสียงในแต่ละช่วงได้ไม่เหมือนกันบางคนหูไวต่อเสียงเบส บางคนหูไวต่อเสียงแหลม อยู่บ้านเดียวกันอาจตีกันได้ ดังนั้นการปรับในเบื้องต้นก็จะปรับให้อยู่กลาง หรือ Flat เอาไว้ก่อน แล้วค่อยเพิ่มลดทีละความถี่ให้เสียงออกมาดีที่สุดเท่าที่ทำได้ และให้ดีก็ลองถามคนที่ฟังด้วยว่าเค้ารับได้หรือเปล่าถ้าเป็นระบบเสียงในบ้าน การเชื่อมต่อใช้งานนั้นสัญญาณขาเข้า Input ก็รับมาจาก Output ของ Pre Tone ส่วนสัญญาณขาออก Output ก็เชื่อมต่อกับ Input ของ Power Amp ในกรณีที่ไม่มี Pre Tone นั้นสามารถใช้ EQ รับสัญญาณโดยตรงจากแหล่งกำเนิดเสียงได้ แล้วต่อเข้า Power Amp ได้เลย