ระบบเสียง (แบบที่ 3) Sound Mixer

ระบบเสียง (แบบที่ 3) มี Sound Mixer เพิ่มขึ้นมาทำหน้าที่ รวมแหล่งกำเนิดเสียง Source จากหลายแหล่งมาที่ Mixer และทำการผสมสัญญาณ Mixer สามารถต่อ Microphone และเครื่องดนตรีต่างๆ ได้อีกด้วยด้วย (Pre Tone ทั่วไปสามารถทำได้เช่นกันแต่ช่องน้อยกว่า Mixer) ซึ่งจะแบ่งออกเป็นช่องๆ แต่ละช่องสัญญาณสามารถปรับแต่งเสียงได้อย่างอิสระ มีการปรับอัตราการขยาย Gain ปรับโทนเสียง เบส กลาง และแหลม มีการปรับแต่ง Effect มีปรับ Balance (เสียงด้านซ้าย/ขวา) มี Vulume ปรับระดับเสียง ของแต่ละช่อง Mixer บางตัวมี Effect เสียงในตัว เช่น Echo/Delay/Reverb และอื่นๆ บางตัวมี EQ/Limit Gate/Compresor ในตัว รายละเอียดของ Mixer จะต้องมีบทความเฉพาะเพราะถ้าใช้งานลึกๆ แล้วมีรายละเอียดมากมาย ในเบื้องต้นการเชื่อมต่อระบบเสียงที่มี Mixer ก็เริ่มจากการเชื่อมต่อ Input จากแหล่งต่างๆ มาที่ Mixer ปัจจุบันเมื่อใช้ Mixer แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมี Pre Tone ส่วนสัญญาณขาออกอาจเชื่อมต่อผ่าน EQ จาก Output ของ EQ ก็ไปต่อกับ Power Amp ซึ่งบางระบบก็ไม่มี EQ ก็สามารถต่อ Output ของ Mixer ไปยัง Power Amp ได้เลย