ระบบเสียง (แบบที่ 4) Crossover 3 Way

ระบบเสียง (แบบที่ 4) เป็นระบบเสียงที่ตู้ลำโพงแยก เบส กลาง และแหลม อย่างอิสระ ซึ่งต้องใช้ Power Amp จำนวน 3 ตัว (ไตรแอมป์ : Tri Amp) ในการแยกขับตู้ลำโพง เบส กลาง และแหลม โดยใช้ตัวอุปกรณ์กรองสัญญาณ หรือแยกสัญญาณเสียงด้วย Electronic Crossover Network แยกสัญญาณเสียงของแต่ละช่วงความถี่ เพื่อป้อนให้กับ Power Amp การเชื่อมต่อใช้งานจะต่อตัว Crossover ไว้ก่อน Power Amp ซึ่ง Input ของ Crossover จะรับจาก EQ หรือ Sound Mixer กรณีระบบไม่มี EQ ส่วน Output ของ Crossover แต่ละความถี่ก็ต่อเข้ากับ Input ของ Power Amp ที่ขับลำโพงแต่ละความถี่ ตู้เสียงเบส ตู้เสียงกลาง และตู้เสียงแหลม ด้านหน้าของ Crossover จะมี Volume ปรับเลือกความถี่ Bass/Mid/High เลือกปรับให้เหมาะสมกับตู้โพง และสภาพห้องเสียง และความชอบของผู้ฟัง แต่ระบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นระบบกลางแจ้งดังนั้นการปรับแต่งก็ปรับให้ลำโพงตอบสนองความถี่เสียงทุกช่วงความถี่ให้ดีที่สุด ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็อาจะปรับไม่เหมือนกัน