วงโคจร Orbit  ของดาวเทียม

ภาพจาก : http://www.lesa.biz/space-technology/satellite/orbits

วงโคจร Orbit  ดาวเทียม เรียกตามความสูงและรูปแบบการโคจร

  • LEO : Low Earth Orbit  ความสูงประมาณ  160-2000 Km เคลื่อนที่รอบโลกกึ่งวงรี ภารกิจถ่ายภาพ สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ (ดาวเทียม THEOS)
  • SSO : Sun Synchronous Orbit/Polar Orbit ความสูงประมาณ 600-800 Km
  • MEO : Medium Earth Orbit ความสูง 800-20,000 km ภารกิจดาวเทียมนำทาง GPS
  • GEO : Geostationary Earth Orbit อยู่ไกลสุดประมาณ 36,000 km ภารกิจดาวเทียมด้านการสื่อสาร โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เรียกว่าดาวเทียมค้างฟ้า ซึ่งเป็นดาวเทียมที่หมุนไปตามโลกทำให้ดูว่าดาวเทียมอยู่ในตำแหน่งเดิมตลอดเวลา
  • GTO : Geostationary Transfer Orbit เป็นวงโคจรที่ปล่อยดาวเทียมออกจากจรวด ซึ่งครั้งแรกดาวเทียมจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งวงโคจรตามภารกิจ ซึ่งจะต้องใช้พลังงานที่ตัวดาวเทียมขับเคลื่อนขึ้นไปให้ถึงวงโคจร
  • HEO : Highly Elliptical Orbit/Molniya/Tundra จุดใกล้โลกที่สุด