สั่งซื้อกล่องรับทีวีดาวเทียมจากต่างประเทศมาใช้เอง…ได้หรือไม่ ?..

บางท่านอาจเคยเห็นโฆษณากล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียม จากต่างประเทศน่าสนใจอยากจะสั่งมาใช้เองที่บ้านซักเครื่องสองเครื่องจะได้หรือไม่ ? … จริงๆ แล้วทำได้ยากครับเพราะต้องขอรับอนุญาตนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม ตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2489 และอุปกรณ์ประเภทแปลงและรับสัญญาณรายการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก ตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 จากสำนักงาน กสทช. และยากกว่านั้นโทรทัศน์ดาวเทียมในประเทศไทยเป็นโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก กล่องที่ผลิต และนำเข้า ที่ใช้ภายในประเทศจะต้องผูกกับโครงข่ายผู้ให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียมรายใดรายหนึ่ง ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องได้รับอนุญาตจากโครงข่ายก่อนการขอนำเข้า จึงแนะนำว่าให้ซื้อเครื่องที่มีการจำหน่ายในประเทศอย่างถูกต้องแล้วเท่านั้นจะดีกว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.