เทคนิคการสร้างกราฟ Microsoft PowerPoint (กราฟเส้น VS กราฟแท่ง)

เทคนิคการสร้างกราฟของ Microsoft Office (Power Point, Excel) ให้มีกราฟแท่งและกราฟเส้นอยู่ด้วยกันในกราฟเดียวกัน โจทย์คือผู้บริหารต้องการให้มีการแสดงกราฟแท่งเป็นผลการปฏิบัติงานประจำปีที่เป็นกราฟแท่ง และต้องการเส้นสีแดงลากเป็นเส้นเป้าหมายจะต้องสร้างอย่างไร?…….

ตัวอย่างกราฟ
การสร้างกราฟเริ่มจาก …
1. คลิกที่เมนู Insert –> Chart แล้วคลิกที่รูปกราฟแท่งตามภาพ –> คลิกปุ่ม OK จะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่างเพื่อให้ผู้ใช้งานป้อนข้อมูลในการสร้างกราฟ
2. ป้อนข้อมูลที่จะสร้างกราฟโดยแก้ไข Series 1 เป็น Result และ Series 2 เป็น Goal แล้วคลิกขวา Delete ลบ Series 3 ออกไปให้เหลือ 2 Columb หลังจากนั้นก็ป้อนข้อมูลดังภาพด้านล่าง
3. ป้อนข้อมูลเพื่อสร้างกราฟ ข้อมูลที่ทำได้จริงในแต่ละเดือน Colum B (Result) และข้อมูลเป้าหมาย Columb C (Goal)
4. คลิกที่รูปกราฟแท่งที่ Goal (สีแดง) ให้มีจุดกลมๆ ที่มุมของกราฟทั้ง 4 มุม ตามรูปด้านบนจะต้องขึ้นจุดทุกแท่ง ถ้าไม่ขึ้นทุกแท่งให้พยายาม (คลิกใหม่) จนกว่าจะขึ้นทุกจุด จากนั้นคลิกขวาที่แท่งกราฟสีแดงแท่งไหนก็ได้ จะแสดงหน้าเมนูคลิก –> Change Series Chart Type… แล้วคลิกเลือกรูปกราฟแท่งกับกราฟเส้นเมนูแรกดังภาพด้านล่างจากนั้นคลิก OK (สังเกตุจะเห็นว่าด้านล่าง Result จะเป็น Clustered Columb และ Goal จะเป็น Line) ซึ่งเราต้องการให้ค่า Result เป็นกราฟแท่ง และต้องการให้ Goal เป็นกราฟเส้น หรือขีดเส้นเป้าหมาย
5. ปรับแต่งกราฟคลิกที่แกน “Y” ที่มีตัวเลขแสดงข้อมูล 0, 20, 40 …. 120 จะแสดงเมนู Fomat Axis ภาพทางขวา เมนู Axis Options (Bonnds) Minimum 0.0 , (ค่าเริ่มต้นของแกน Y) Maximum 120 (ค่าสูงสุดแกน Y) (สามารถเปลี่ยนเป็นค่าอื่นๆ ตามที่ต้องการ) จากนั้นก็สังเกตุที่ Units ตรงเมนู Major 20.0 กำหนดแกน Y ให้แสดงค่าขึ้น Step ละ 20 (20, 40, 60, 80, 100 และ 120) และในส่วนของ Number เลือก Category (Genral) หรือเป็นแบบอื่นตามที่ต้องการ
6. ปรับแต่งกราฟ ขั้นตอนที่หากต้องการให้แท่งกราฟมีขนาดกว้างขึ้นจะดูสวยงามมากขึ้นโดยการปรับ Gap Width ให้คลิกที่กราฟแท่งจะแสดงเมนู Format Data Series ที่ Series Option –> Plot Series On –> Gap Width ให้เป็น 100% ก็จะได้แท่งกราฟที่กว้างขึ้น
7. ปรับแต่งกราฟเพิ่ม Data Value (Data Label) เพื่อแสดงค่าข้อมูลบนเหนือแท่งกราฟ โดยคลิกขวาที่แท่งกราฟ จากนั้นเลือก Add Data Labels –> Add Data Labels ก็จะแสดงค่า Data Value
8. การแก้ไขข้อมูล Data หลังจากที่มีการสร้างกราฟเรียบร้อยแล้วเราสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้โดยการคลิกที่รูปกราฟ –> เมนู Chart Design คลิก Edit Data –> Edit Data จากนั้นระบบก็จะแสดงตารางข้อมูลก็สามารถแก้ไขได้ตามต้องการดังภาพด้านล่าง

นอกจากนั้นการปรับแต่งรูปกราฟสามารถปรับ ย่อ/ขยาย กราฟได้ และสามารถเปลี่ยน Fonts และขนาด Font นอกจากนั้นก็สามารถใช้ Tesx Box มาตกแต่งเพิ่มเติมข้อความต่างๆ ได้ตามต้องการ