ดาวเทียม C-Band (จานดำ) ถูก Solar Cell รบกวน

โคม Solar cell ที่มี Motion Detector พวกนำเข้าจากจีนรุ่นที่สร้างความถี่ประมาณ 3.x GHz ซึ่งเคยรบกวนการรับชมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม C-Band หรือจานดำ ปัจจุบันดาวเทียมได้ส่งสัญญาณ C-Band ขาลง Downlink ที่ความถี่ 3.7-4.2 GHz ก็ดีขึ้น…หากเจอช่างเจอความถี่นี้ส่วนหนึ่งอาจมาจากโคมพวกนี้ได้

Read more

สั่งซื้อกล่องรับทีวีดาวเทียมจากต่างประเทศมาใช้เอง…ได้หรือไม่ ?..

บางท่านอาจเคยเห็นโฆษณากล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียม จากต่างประเทศน่าสนใจอยากจะสั่งมาใช้เองที่บ้านซักเครื่องสองเครื่องจะได้หรือไม่ ? … จริงๆ แล้วทำได้ยากครับเพราะต้องขอรับอนุญาตนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม ตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2489 และอุปกรณ์ประเภทแปลงและรับสัญญาณรายการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก ตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 จากสำนักงาน

Read more

จานดาวเทียมยี่ห้ออะไรภาพคมชัดที่สุด ?..

ที่ผ่านมาเคยเห็นผู้ Post ถามว่าจะใช้จานดาวเทียมยี่ห้ออะไรที่ภาพคมชัดที่สุด ซึ่งจริงๆ แล้วความคมชัดของภาพโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจานดาวเทียม และหัวรับสัญญาณดาวเทียม (LNB) ซึ่ง LNB ส่วนประกอบของจานดาวเทียม (รวมเรียกว่าจานดาวเทียม) จานดาวเทียมมีหน้าที่รับสัญญาณและขยายสัญญาณ จากดาวเทียมเท่านั้น ไม่มีการถอดรหัสช่องสัญญาณ Conditional access systems (CAS) และแปลงสัญญาณภาพและเสียง

Read more

ประดิษฐ์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Mbot จากค่าย Makeblock ใช้บอร์ด mCore ที่พัฒนาบน Arduino Uno ซึ่งบอร์ด mCore ได้รวมเอาเซ็นเซอร์ต่างๆ ไว้บนบอร์ด เช่น เซนเซอร์ตรวจจับแสง Light Sensor, หลอดไดโอดเปล่งแสง 3 สี

Read more

การตรวจสอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน เครื่องกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม

เราสามารถตรวจสอบได้ว่าเครื่องที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม ที่ได้รับรองมาตรฐาน ได้ด้วยตนเอง https://mocheck.nbtc.go.th/ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2670

Read more