5G รบกวนโทรทัศน์ดาวเทียม C-Band (จานดำ) ได้อย่างไร?..

โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม C-Band (จานดำ) ของไทย รับสัญญาณดาวเทียมจาก Thaicom 6 ปัจจุบันส่งสัญญาณขาลง Downlink ที่ความถี่ 3.7 – 4.2 GHz (เดิมได้ความถี่ช่วง 3.4 – 4.2 GHz มีการใช้ความถี่ช่วง

Read more

ดาวเทียม C-Band (จานดำ) ถูก Solar Cell รบกวน

โคม Solar cell ที่มี Motion Detector พวกนำเข้าจากจีนรุ่นที่สร้างความถี่ประมาณ 3.x GHz ซึ่งเคยรบกวนการรับชมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม C-Band หรือจานดำ ปัจจุบันดาวเทียมได้ส่งสัญญาณ C-Band ขาลง Downlink ที่ความถี่ 3.7-4.2 GHz ก็ดีขึ้น…หากเจอช่างเจอความถี่นี้ส่วนหนึ่งอาจมาจากโคมพวกนี้ได้

Read more

สั่งซื้อกล่องรับทีวีดาวเทียมจากต่างประเทศมาใช้เอง…ได้หรือไม่ ?..

บางท่านอาจเคยเห็นโฆษณากล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียม จากต่างประเทศน่าสนใจอยากจะสั่งมาใช้เองที่บ้านซักเครื่องสองเครื่องจะได้หรือไม่ ? … จริงๆ แล้วทำได้ยากครับเพราะต้องขอรับอนุญาตนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม ตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2489 และอุปกรณ์ประเภทแปลงและรับสัญญาณรายการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก ตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 จากสำนักงาน

Read more

จานดาวเทียมยี่ห้ออะไรภาพคมชัดที่สุด ?..

ที่ผ่านมาเคยเห็นผู้ Post ถามว่าจะใช้จานดาวเทียมยี่ห้ออะไรที่ภาพคมชัดที่สุด ซึ่งจริงๆ แล้วความคมชัดของภาพโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจานดาวเทียม และหัวรับสัญญาณดาวเทียม (LNB) ซึ่ง LNB ส่วนประกอบของจานดาวเทียม (รวมเรียกว่าจานดาวเทียม) จานดาวเทียมมีหน้าที่รับสัญญาณและขยายสัญญาณ จากดาวเทียมเท่านั้น ไม่มีการถอดรหัสช่องสัญญาณ Conditional access systems (CAS) และแปลงสัญญาณภาพและเสียง

Read more