วิทยุในระบบ Digital (DAB+)

ปัจจุบันประเทศไทยมีการออกอากาศด้วยความถี่วิทยุ ระบบ AM, FM และในอนาคตนั้นจะมีการออกอากาศในระบบ Digtial ซึ่งน่าจะเป็นระบบ DAB+ วิทยุทั้ง 3 ประเภทนี้แตกต่างกันอย่างไร วิทยุ AM ใช้ความถี่ช่วง 530 – 1600 kHz (กิโลเฮิรตซ์) เป็นการผสมคลื่นเสียงเข้ากับคลื่นวิทยุเรียกว่า

Read more

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ Digital (DVB-T2)

โทรทัศน์แบบเดิม (Analog) จะใช้งานกันตั้งแต่ทีวีจอแก้ว CRT (Cathode-ray tube) จนมาถึงยุค LCD ประเทศไทยใช้ระบบ PAL (Phase Alternative Line) หรือเรียกว่าระบบ CCIR เป็นระบบสี มีภาพจำนวน 625 เส้น/25 เฟรมต่อวินาที (576i)

Read more

การตรวจสอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน เครื่องกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม

เราสามารถตรวจสอบได้ว่าเครื่องที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม ที่ได้รับรองมาตรฐาน ได้ด้วยตนเอง https://mocheck.nbtc.go.th/ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2670

Read more