ประดิษฐ์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Mbot จากค่าย Makeblock ใช้บอร์ด mCore ที่พัฒนาบน Arduino Uno ซึ่งบอร์ด mCore ได้รวมเอาเซ็นเซอร์ต่างๆ ไว้บนบอร์ด เช่น เซนเซอร์ตรวจจับแสง Light Sensor, หลอดไดโอดเปล่งแสง 3 สี

Read more