ขั้นตอนการทำงานของการ Boot เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)

ขั้นตอนการ BootStep 1 : เปิดเครื่ง (On Switch) Power Supply จ่ายไฟเลี้ยงให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์Step 2 : Processor (CPU) ก็จะค้นหาหน่วยความจำ ROM เรียกว่า BiOS (Basic

Read more