ขั้นตอนการผลิตไอซี IC (Integrated Circuit Process Flow)

ภาพจาก : Microchip.com IC ย่อมาจาก Integrated Circuit (แผงวงจรไฟฟ้ารวม) IC เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่หลายอย่างขึ้นอยู่กับการออกแบบ เช่น ไอซี (IC) CPU, Microcontroller, ขยายเสียง หน่วยความจำ RAM,ROM และอื่นๆ อีกมามาย

Read more

ระบบเสียง (แบบที่ 4) Crossover 3 Way

ระบบเสียง (แบบที่ 4) เป็นระบบเสียงที่ตู้ลำโพงแยก เบส กลาง และแหลม อย่างอิสระ ซึ่งต้องใช้ Power Amp จำนวน 3 ตัว (ไตรแอมป์ : Tri Amp) ในการแยกขับตู้ลำโพง เบส

Read more

ระบบเสียง (แบบที่ 3) Sound Mixer

ระบบเสียง (แบบที่ 3) มี Sound Mixer เพิ่มขึ้นมาทำหน้าที่ รวมแหล่งกำเนิดเสียง Source จากหลายแหล่งมาที่ Mixer และทำการผสมสัญญาณ Mixer สามารถต่อ Microphone และเครื่องดนตรีต่างๆ ได้อีกด้วยด้วย (Pre Tone ทั่วไปสามารถทำได้เช่นกันแต่ช่องน้อยกว่า

Read more

ระบบเสียง (แบบที่ 2) ปรีโทน/EQ/Power Amp

ระบบเสียง (แบบที่ 2) การเชื่อมต่อเหมือนกับ (แบบที่ 1) แต่มีการเพิ่มอุปกรณ์เข้ามาอีก 1 ชิ้น คืออุปกรณ์ปรับแต่งเสียงตามความถี่เสียง EQ หรือ Equlizer ซึ่งแบบที่ 1 นั้นมีการปรับแต่งเสียงได้เฉพาะโทน ทุ้ม กลาง และแหลม เท่านั้น

Read more

ระบบเสียง (แบบที่ 1) ปรีโทน/Power Amp

ระบบเสียงนั้นมีการต่อใช้ใงานได้หลายรูปแบบทั้งแบบในบ้านและกลางแจ้งซึ่งก็ใช้หลักการเดียวกัน จะแตกต่างกันในเรื่องของอุปกรณ์ ระบบเสียงที่ได้เขียนขึ้นนี้ก็จากประสบการณ์การใช้งาน ซึ่งการใช้งานระบบเสียงที่ง่ายที่สุดก็จะเป็นการใช้พวก Integrade Ampifier หรือ นิยมใช้พวก Receiver ซึ่งเครื่องเสียงพวกนี้ง่ายต่อการใช้งานเพียงต่อลำโพงและเชื่อมต่ออุปกรณ์ Input หรือ Source ก็สามารถใช้งานได้แล้ว สามารถปรับแต่งโทนเสียงได้เล็กน้อย แต่สำหรับผู้ที่ต้องการปรับแต่งมากกว่านี้ก็จะไม่เหมาะ และไม่นิยทใช้กับระบบเครื่องเสียงกลางแจ้ง ดังนั้น Viospeed จะเน้นไปที่ระบบเสียงพื้นฐานถึงชั้นต้นๆ

Read more